Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Ekonomika bytového domu z pohledu povinností člena statutárního orgánu SV či BD

Členové statutárních orgánů (výborů, představenstev) mají odpovědnost, mimo jiné, za správné hospodaření bytového domu.

To se skládá z:

1. Vedení podvojného účetnictví podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., což platí pro SVJ i BD

  • Pro SVJ dále platí vyhl. č.504/2002 Sb. pro nepodnikatelské subjekty a ČÚS č. 401 – 414
  • Pro BD platí vyhl. č. 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty ČÚS 001 – 024

A to i v případě, že vlastní zpracování účetnictví provádí externí dodavatel!

2. Předpisu, výběru a vymáhání příspěvku na správu domu u SVJ, nájemné u BD.

3. Předpisu, výběru a vymáhání záloh na služby a případných nedoplatků z vyúčtování u SVJ.

4. Správného a efektivního postupu při výběru poskytovatele úvěru včetně definování základních parametrů úvěru z hlediska potřeb domu.

5. Odpovědnosti za bezpečnost volných finančních prostředků v případě jejich zhodnocování formou vkladů, či investic.

6. Odpovědnosti ve vztahu k orgánům státní správy v případě povinnosti vyplývající z daně z příjmu právnických osob (BD vždy, SVJ při splnění stanovených podmínek).

7. Odpovědnosti ve vztahu k orgánům státní správy vyplývající z

  • Výplaty odměn statutárnímu orgánu (SVJ)
  • Uzavřené smlouvy o výkonu funkce (BD)
  • Dalších smluvních vztahů obdobných pracovnímu poměru, tj. DPČ a DPP

8. Odpovědnosti za včasné, správné a úplné vložení účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu.

9. Odpovědnosti za správný postup v případě dalších povinností vyplývajících např. ze zákona o elektronické evidenci tržeb č. 112/2016, případně dalších právních norem.

10. Archivace podkladů souvisejících s ekonomikou bytového domu dle příslušných zákonů, kde může doba uložení některých dokumentů dosáhnout i 30 let od data pořízení.

Cílem tohoto článku je upozornit členy statutárních orgánů na široký záběr povinností vztahujících se k hospodaření bytového domu. Těchto 10 bodů není úplným a konečným výčtem, jedná se o zdůraznění toho nejdůležitějšího na co si dát pozor.

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům, z.s.